Algemene voorwaarden Tennisshine

1. Aanmelden
1.1. Als u lessen afneemt bij Tennisshine, gaat Tennisshine ervan uit dat u akkoord bent met de algemene voorwaarden.
1.2. Een lesuur duurt 60 minuten, waarvan 10 minuten kan worden gebruikt door de trainer voor vragen van ouders/curcirsten, telefoontjes etc. 
1.3. Aanmelding voor tennisles en tennisevenementen is voor eigen risico
1.4. Voor deelname aan tennisles is lidmaatschap van de vereniging op alle parken verplicht

2. Het lesgeld
2.1. Het lesgeld moet per bank of contant worden voldaan binnen de termijn van 14 dagen na het ontvangen van de factuur. Betalen in termijnen is ook mogelijk, hiervoor wordt €10,- administratiekosten gerekend.
2.2. Bij het versturen van een herinnering worden er bij de 2de herinnering €15,- administratiekosten in rekening gebracht.
2.3. Bij niet of niet tijdig betalen van het lesgeld is deelname aan de resterende lessen niet mogelijk totdat het lesgeld is voldaan. Onverminderd blijft wel de financiële verplichting tot het betalen van het lesgeld aanwezig
2.4. Annuleren van de aanmelding, na bekend maken van de lesgroep, tijden en leraar is voor risico van de cursist. De financiële verplichting tot het betalen van het lesgeld blijft onverminderd bestaan

3. De tennisles
3.1. Een lesuur duurt vijftig minuten, een half lesuur duurt vijfentwintig minuten
3.2. Een eenmaal begonnen les, die om welke reden dan ook, wordt afgebroken, wordt als geleverd beschouwd
3.3. Indien lessen uitvallen door ziekte van de leraar of door een andere aan de leraar toe te rekenen oorzaak, worden die lessen alsnog geleverd op een door de leraar vast te stellen moment.
3.4. Indien lessen uitvallen door slecht weer of niet bespeelbare banen word er als volgt ingehaald; 1e les niet, 2e wel, 3e niet etc met een maximaal inhaal van 3 lessen.
3.5. De inhaallessen worden achter de reguliere lessen geplakt.
3.6. Bij tussentijdse beëindiging door de cursist c.q. zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger blijft het totale lesgeld verschuldigd
3.6 Op feestdagen en tijdens schoolvakantie wordt er geen les gegeven.

4. Aansprakelijkheid
4.1 Tennisshine en de daaraan verbonden trainers zijn tijdens de cursus op de tennisbaan in geen enkel geval verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen of daaruit voortvloeiende schade,  alsmede diefstal, of beschadiging van goederen.